Wednesday, December 21, 2011

Trắc nghiệm hình giải tích trong không gian - Văn Như Cương

Trắc nghiệm hình giải tích trong không gian (Hình 12 cơ bản nâng cao, 339 câu) của Văn Như Cương, Nguyễn Thị Lan Phương.

Tải về file PDF: Trac nghiem hinh hoc giai tich trong khong gian

No comments:

Post a Comment