Tuesday, December 27, 2011

Đề Học Kỳ 1 môn Toán 12 chuyên Hạ Long năm học 2011 - 2012

Đề Học Kỳ 1 môn Toán 12 chuyên Hạ Long năm học 2011 - 2012 (file word, có đáp án và thang điểm chi tiết).
Tải về file WORD: Download de thi hoc ki 1 chuyen Ha Long 2011.

No comments:

Post a Comment