Thursday, December 22, 2011

Đề thi thử Đại học 2012 của trường THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hóa

Đề thi thử Đại học 2012 môn Toán lần 1 của trường THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hóa. Đề thi ra theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục, có đáp án và thang điểm chi tiết.

Tải về File WORD: De thi thu 2012 Hau Loc 2 Thanh Hoa.

No comments:

Post a Comment