Friday, December 9, 2011

Dùng góc định hướng để giải toán Hình học phẳng

Dùng góc định hướng để giải toán Hình học phẳng, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi của thầy Nguyễn Lái, Phú Yên. Đây là phương pháp hiệu quả để giải các bài toán Hình phẳng trong các kì thi học sinh giỏi một cách ngắn gọn. Download.

No comments:

Post a Comment