Saturday, December 10, 2011

15 Đề thi thử ĐH môn Toán mới của Phạm Hữu Hoài

15 Đề thi thử ĐH môn Toán mới theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục của thầy Phạm Hữu Hoài, Trung tâm luyện thi Tô Hiến Thành. Tài liệu thích hợp cho các học sinh đang ôn thi đại học. Download.

No comments:

Post a Comment