Friday, December 23, 2011

Đề thi Học kỳ 1 môn Toán 12 Hà Nội Amsterdam năm 2011 (Đáp án)

Ngày 21/12/2011 là ngày thi Học kì I môn Toán lớp 12 của trường THPT Hà Nội - Amsterdam. tuyensinhvnn xin giới thiệu Đáp án thang điểm của Đề thi Học kỳ 1 môn Toán 12 Hà Nội Amsterdam năm học 2011 - 2012.

Tải về file PDF: De thi hoc ky 1 mon Toan Hanoi Amsterdam.

No comments:

Post a Comment