Sunday, December 11, 2011

Đáp án Đề thi Học sinh Giỏi Toán Bảng A tỉnh Gia Lai năm 2011

Đáp án Đề thi Học sinh Giỏi môn Toán Bảng A tỉnh Gia Lai năm 2011. Đáp án cung cấp bởi thầy Nguyễn Tài Chung, GV Toán trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai.
Tải về file PDF: Dap an De thi hoc sinh gioi Gia Lai 2011.

Xem thêm:

Đề thi hSG các tỉnh thành phố 2011

No comments:

Post a Comment