Saturday, December 17, 2011

Đề thi Học kì 1 Toán 12 tỉnh An Giang năm học 2011 - 2012

Đề thi Học kì 1 Toán 12 tỉnh An Giang (đề chung của sở) năm học 2011 - 2012 có đáp án và thang điểm chi tiết. Thi ngày 15/12/2011.

Tải về file PDF: De thi Hoc ki 1 nam 2011 An Giang Toan 12

No comments:

Post a Comment