Friday, December 16, 2011

Đề thi thử Đại học số 3 Toán học Tuổi trẻ năm 2012

Đề thi thử Đại học số 3 Toán học Tuổi trẻ năm 2012 của thầy Nguyễn Văn Thông, GV THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Đề thi đăng trên tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 414 ra tháng 12 năm 2012.


Tải về file PDF: De thi thu Dai hoc so 3 nam 2012 Toan hoc Tuoi tre.

Xem thêm: Đề thi thử số 1. Đề thi thử số 2.

No comments:

Post a Comment