Wednesday, December 21, 2011

Đề thi Học kì I môn Toán lớp 12 năm học 2011 - 2012 của Sở Giáo dục Bến Tre

Đề thi Học kì I môn Toán lớp 12 năm học 2011 - 2012 của Sở Giáo dục Bến Tre, có đáp án. Đề thi được chia sẻ bởi thầy Nguyễn Mạnh Tuấn Trường THPT Lê Hoài Đôn.

Tải về file WORD: De thi Hoc Ki I Ben Tre

No comments:

Post a Comment