Friday, December 9, 2011

Các dạng toán về phương trình

Đây là tài liệu về các dạng phương trình và cách giải chúng. Tài liệu đưa ra các dạng phương trình tổng quát các dạng phương trình hay gặp trong chương trình phổ thông. Tác giả: Trương Quang Phú, SV Đại học sư phạm Huế gửi đăng trên tuyensinhvnn.

Tải về file PDF: Cac dang toan ve phuong trinh.

No comments:

Post a Comment