Sunday, December 11, 2011

Đề thi thử ĐH ngày 11/12/2011 của THPT Lạng Giang 2 Bắc Giang

Đề thi thử ĐH ngày 11/12/2011 của THPT Lạng Giang Bắc Giang của thầy Bùi Quang Chính. Đề thi soạn trên WORD, có đáp án và thang điểm chi tiết.

Tải về file WORD: De thi thu Dai hoc cua THPT Lang Giang

No comments:

Post a Comment