Saturday, December 31, 2011

2012

2012 = 22 x 503= 211 - 36

2012 viết theo số La Mã là MMXII.

2012, 2013, 2014, và 2015 đều là tích của 3 số nguyên tố.

2012! có số các chữ số là một số chính phương (5776 = 762).

20122 = 4048144 và 4418404 = 21022.

2012 và bình phương của nó (4048144) chỉ dùng các chữ số 0, 1, 2, 4, và 8.2012 là năm có 5 ngày THỨ TƯ trong THÁNG HAI.

2012 là năm trăng xanh.

2012 là năm tận thế theo lịch của người Maya. (21/12/2012).

2012 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà toán học Alan Turing và gọi là năm Alan Turing.

2012 là năm nhuận.

Chúc mừng năm mới 2012.

No comments:

Post a Comment