Monday, December 12, 2011

Đề thi thử Đại học môn Sinh học (100 đề, có đáp án)

Đề thi thử Đại học môn Sinh học
Đề thi thử Đại học môn Sinh học có đáp án (100 đề) tổng hợp bởi thầy Bùi Quý Thế, Hà Nội. Tuyển tập 100 đề thi thử Đại học môn Sinh này được thầy Bùi Quý Thế gửi đăng trên tuyensinhvnn. Chân thành cảm ơn sự chia sẻ của thầy.

Tải về bộ Đề thi thử Môn Sinh: De thi thu Dai hoc mon Sinh

No comments:

Post a Comment