Tuesday, January 31, 2012

3 Đề thi thử Đại học Toán lần 1 năm 2012 của THPT Lê Xoay

3 Đề thi thử Đại học Toán lần 1 năm 2012 của THPT Lê Xoay Vĩnh Phúckèm theo đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết (file PDF, scan).

Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2012 khối A. Download De thi thu Toan khoi A 2012 THPT Le Xoay.

Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2012 khối B. Download De thi thu Toan khoi B 2012 THPT Le Xoay.

Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2012 khối D. De thi thu Toan khoi D 2012 THPT Le Xoay.

Tags: De thi thu, Dai hoc, mon Toan, khoi D, 2012, THPT Le Xoay

No comments:

Post a Comment