Tuesday, January 10, 2012

Đáp án Đề thi thử Đại học lần 1 ĐHSP Hà Nội lần 1 năm 2012

Đáp án Đề thi thử Đại học lần 1 ĐHSP Hà Nội lần 1 năm 2012 (của người ra đề). Download dap an de thi thu dai hoc lan 1.

Đề thi đã đăng ở đây.

No comments:

Post a Comment