Monday, January 2, 2012

Kĩ thuật cân bằng hệ số khi dùng Bất đẳng thức Cô-si

Đây là kĩ thuật đánh giá thông qua Bất đẳng thức (BĐT) Cô-si bằng cách chuyển bài toán ban đầu về việc giải phương trình, hệ phương trình mà việc giải quyết dễ dàng hoặc có đường lối rõ ràng.
Kĩ thuật cân bằng hệ số khi dùng Bất đẳng thức Cô-si. Download.

No comments:

Post a Comment