Tuesday, January 10, 2012

Đề thi thử môn Toán 2012 Đại học sư phạm Hà Nội lần 1

Đề thi thử môn Toán Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2012, Đề thi thử môn Toán lần 1 năm 2012, Ngày thi 08-01-2012.
Tải về file PDF: de thi thu lan 1 nam 2012 DHSP Ha Noi mon Toan.

Đáp án thang điểm chi tiết. Download.

No comments:

Post a Comment