Sunday, January 29, 2012

Sử dụng phương pháp tọa độ và vector để giải toán sơ cấp

Sử dụng phương pháp tọa độ và vector để giải toán đại số và hình học sơ cấp, sáng kiến kinh nghiệm mới của thầy Nguyễn Cảnh Phong. Download su dung phuong phap toa do de gia toan.

Tags: phuong phap toa do, toan so cap, phuong phap vecto

No comments:

Post a Comment