Thursday, February 2, 2012

Tích phân: Phân loại và phương pháp giải

Tích phân: Phân loại và phương pháp giải biên soạn và sưu tầm bởi thầy Nguyễn Đức Thắng, THPT Nguyễn Văn Linh, Ninh Thuận. Tài liệu trình bày các cách tính tích phân từ cơ bản đến nâng cao. Nhiều bài tập tuyển chọn từ các đề thi Đại học.

Tải về file PDF: Phan loai phuong phap tinh tich phan

No comments:

Post a Comment