Wednesday, March 14, 2012

Các trò vui với MTBT CASIO - Phần 2: Tạo số tàng hình

Đã đăng: Phần 1: Ma trận
Tạo số tàng hình trên máy tính CASIO fx-570 ES

1. Khới động

Sau khi bật máy, các bạn thực hiện

Shift + 1 Shift ) 0 = phân số (6 lần)
= AC trái 1 x0 = AC lên
AC trái ( 3 lần) DEL phân số 1 xuống 1 =


Hoặc theo cách diễn giải sau


Nhấn để màn hình hiện Pol(1,0
Nhấn =
Nhấn dấu phân số 6 lần
Nhấn =
Nhấn AC
Nhấn REPLAY trái
rồi nhấn 1 mũ hoặc 1 bình phương
nhấn = màn hình hiện Syntax ERROR
nhấn AC
nhấn REPLAY trên
nhấn AC
nhấn REPLAY trái 3 lần
nhấn DEL => hiện ra 1 dòng kết quả
nhấn phân số rồi điền vào tử mẫu đều là 1 => 1/1
nhấn =
Đây là bước quan trọng cần nhớ và luôn mở đầu mỗi lần thực hiện các thủ thuật

2. Thủ thuật

2.1. Số tàng hình

Sau khi bật máy và thực hiện màn Khởi động , các bạn thực hiện tiếp

( căn bậc hai


( căn bậc hai


11 lần như thế
(nhấn liên tục 2 phím đó 11 lần mỗi phím)

Sau đó nhấn phím DEL đúng 40 lần

(Khi màn hình hiện ra con trỏ nhấp nháy ở đầu màn hình vẫn phải nhấn DEL 2 lần nữa cho đủ 40 lần mới được)

Bây giờ bạn có thể nhập bất kì số nào, màn hình sẽ không hiện ra nhưng khi bạn nhấn = thì những con số đó xuất hiện

Bạn đã thành công rồi đó

Nếu muốn làm số tàng hình khác, bạn nhấn AC rồi làm lại từ bước 2.1

2.2 . Tắt máy độc đáo


(Cách tắt máy này gần giống kiểu số tàng hình)

Sau khi bật máy và thực hiện màn Khới động, các bạn thực hiện


( căn bậc hai


( căn bậc hai


11 lần như thế
(nhấn liên tục 2 phím đó 11 lần mỗi phím)

Sau đó giữ phím trái cho đến khi nào con trỏ xuất hiện nhấp nháy ở đầu màn hình là được

Hãy kết thúc bằng nhấn phím phân số 9 lần


(còn nữa)

No comments:

Post a Comment