Saturday, March 31, 2012

Các dạng toán về Giới hạn dãy số tích phân

Bài viết giới thiệu một số dạng toán về Giới hạn dãy số tích phân của thầy Ngô Quốc Khánh, GV Toán, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.No comments:

Post a Comment