Monday, March 12, 2012

Jeremy Kahn và Vladimir Markovic nhận Giải thưởng Clay năm 2012

Vladimir Markovic
Vladimir Markovic

Jeremy Kahn
Jeremy Kahn

Viện Toán Clay đã công bố giải thưởng Clay 2012 (2012 Clay Research Awards) thuộc về Jeremy Kahn (Brown University) và Vladimir Markovic (Caltech) vì các công trình của họ về Hình học Hyperbolic:

(1) Họ đã chứng minh rằng một đa tạp hyperbolic đóng 3 chiều chứa một mặt Riemann hyperbolic nhúng cần thiết, tức là, ánh xạ trên các nhóm cơ bản là đơn ánh.

(2) Lời giải cho giả thuyết Ehrenpreis: với hai mặt Riemann hyperbolic compact bất kì cho trước, tồn tại các phủ hữu hạn của hai mặt này đóng trong metric Teichmulle.

Lễ công bố sẽ được tổ chức vào ngày 18-19 tháng 6 năm 2012 ở Giảng đường Martin Wood của khoa Vật lí, Đại học Oxford. Kahn và Markovic sẽ có các báo cáo về các công trình của họ trong dịp này.

Hàng năm viên toán học Clay trao giải thưởng nghiên cứu để ghi nhận những đột phá lớn trong nghiên cứu toán học. Người được giải sẽ nhận được một tác phẩm điêu khắc bằng đồng Figureight Knot Complement VII/CMI, được thiết kế bởi nhà điều khắc Helaman Ferguson.Xem thêm: Giải thưởng Clay năm 2011

No comments:

Post a Comment