Saturday, March 24, 2012

Đề thi thử số 6 của Toán học Tuổi trẻ tháng 3 năm 2012

Tạp chí Toán học Tuổi trẻ số 417 tháng 3 năm 2012
tuyensinhvnn xin giới thiệu đề thi thử số 6 đăng trên Tạp chí Toán học Tuổi trẻ số 417 tháng 3 năm 2012.

Người ra đề: thầy Dương Châu Dinh, GV trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị.

Download trong phần comments cuối bài viết.

Xem thêm:

Đề thi thử Toán học Tuổi trẻ năm 2012.

Đề số 1. Đề số 2. Đề số 3. Đề số 4. Đề số 5.

Đề thi thử Toán học Tuổi trẻ năm 2011.

Đề thi thử Đại học 2011 Toán học Tuổi trẻ


No comments:

Post a Comment