Wednesday, March 28, 2012

Phân dạng và bài tập về đường tròn và các đường cônic

Phân dạng và bài tập về đường tròn và các đường cônic của Nguyễn Văn Rin, Sinh viên ĐH Sư phạm Huế. Chuyên đề do tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.

Đây là phần 2 trong chuyên đề về Hình học giải tích trong mặt phẳng (lớp 10) do Nguyễn Văn Rin soạn. Phần 1 về đường thẳng đã được đăng tại đây.

Tài liệu thích hợp cho việc ôn tập thi học kì 2 lớp 10, dạy thêm, học thêm.

Download tài liệu trong phần comments/ nhận xét cuối bài viết.

No comments:

Post a Comment