Saturday, March 17, 2012

Thủ thuật giải PT bậc 2 mà nghiệm có chứa căn bằng CASIO fx-570ES (phần 5)

Khi gặp các bài giải phương trình, bất phương trình mà nghiệm có chứa căn thức, thì đa số các máy tính thông thường không thể giải được, mà chỉ hiển thị nghiệm dưới dạng số thập phân vô hạn. Nên bắt buộc các bạn học sinh phải giải bằng tay, và dĩ nhiên sai sót là điều khó tránh khỏi.
Nhưng hiện nay trên thị trường đã xuất hiện 2 loại máy mới đó là fx500VN Plus và máy Fx570 ES Plus do CASIO sản xuất, có tính năng rất độc đáo đó là có thể giải phương trình có nghiệm chứa căn thức. Chính vì điều này, nên hàng loạt các bạn học sinh bỏ máy tính cũ, đi mua các loại máy tính mới này vì lý do hết sức đơn giản: giải bằng máy tính cho chắc ăn, giải tay dễ sai lắm.

Thế nên mình sẽ bày một thủ thuật nhỏ, để các bạn khỏi phải tốn tiền đổi máy mới, mà vẫn có thể giải các loại phương trình dạng này bằng máy FX-570 ES.

Trở về mode bình thường ban đầu (mode 1)
Nhập dòng biểu thức sau vào:


Dấu = nhập bằng cách nhấn: [Alpha] [Calc]
Còn dấu hai chấm cũng nhập tương tự (kế bên dấu bằng)

Sau đó nhấn [Calc] rồi nhập lần lượt các hệ số: B, A, C.
Nhấn [=], ta có kết quả của biệt thức Delta.
Nhấn tiếp [=], ta được kết quả của nghiệm thứ nhất. Sau đó đổi dấu trừ thành dấu cộng sẽ được nghiệm thứ hai.

No comments:

Post a Comment