Friday, March 2, 2012

[SKKN] Ứng dụng đạo hàm giải toán phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm năm 2012: Ứng dụng đạo hàm để giải toán phổ thông

Tác giả: Nguyễn Văn Xá, THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh

Mô tả: Làm sáng tỏ mối liên hệ giwuax đạo hàm và các bài toán phổ thông, hình thành cho học sinh giải các bài toán đó một cách tự nhiên.

Download this file: Xem ở phần comment.

No comments:

Post a Comment