Tuesday, March 6, 2012

THPT Ninh Giang, Hải Dương - Đề thi thử Đại học môn Toán 2012

Đề thi thử 2012 môn Toán của THPT Ninh Giang tỉnh Hải Dương, có đáp án và biểu điểm.

Tải về file WOrd trong phần nhận xét cuối bài viết.

Tags: De thi thu dai hoc, THPT Ninh Giang, Hai Duong, 2012, Nguyen Trai

No comments:

Post a Comment