Sunday, May 13, 2012

Các Đề thi thử Đại học Vinh 2012 lần 3 Toán Lý Hóa

tuyensinhvnn xin giới thiệu các Đề thi thử Đại học năm 2012 các môn Toán, Vật lí, Hóa học của khối THPT chuyên Đại học Vinh lần 3.

Đề thi thử môn Toán lần 3 chuyên Đại học Vinh:

Đáp án môn Toán và đề thi các môn Vật lí, Hóa học các bạn có thể download trong phần comments/ nhận xét cuối bài viết này.

No comments:

Post a Comment