Tuesday, May 15, 2012

Giới thiệu đề thi thử Đại học môn Toán năm 2012 của tuyensinhvnn [Cập nhật ngày 16/5/2012]

Do có lượng yêu cầu rất lớn từ các độc giả và các bạn thí sinh sắp thi đại học ở xa không có điều kiện tham gia thi thử do tuyensinhvnn tổ chức. Được sự đồng ý của ban tổ chức thi thử và các thầy cô giáo ra đề, tuyensinhvnn sẽ giới thiệu chọn lọc các đề thi thử đã diễn ra. Mở đầu là đề thi thử lần 2 diễn ra ngày 29/4/2012.

de thi thu cua tuyensinhvnn.com 2012


Cập nhật ngày 9/5/2012. Đáp án, thang điểm và các bài toán có nhiều cách giải đề thi thử lần 2 năm 2012 trên tuyensinhvnn.
Link download Đáp án đề thi thử lần 2 năm 2012 của tuyensinhvnn. Tải về.
CẬP NHẬT NGÀY 16/5/2012: Đề thi thử lần 3 của tuyensinhvnn năm 2012
DETHITHULAN3NAM2012tuyensinhvnn
Những đề thi chọn lọc khác cũng sẽ được cập nhật trong bài viết hoặc trong phần nhận xét cuối bài viết này.
Ảnh: Không khí thi thử 2012 tổ chức bởi tuyensinhvnn.

No comments:

Post a Comment