Friday, April 20, 2012

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm 2012 An Giang, Đồng Tháp

tuyensinhvnn xin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm 2012 của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Hai đề đều có đáp án và thang điểm chi tiết.

Đề thi học kì 2 năm 2012 các tỉnh khác sẽ được tuyensinhvnn cập nhật nếu có điều kiện.

Tải về trong mục comments/ nhận xét cuối bài viết.

No comments:

Post a Comment