Monday, February 20, 2012

Tuyển tập đề dự tuyển Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc

Tuyển tập đề dự tuyển Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc gồm 33 đề thi dự tuyển Olympic Toán sinh viên Toàn quốc của các trường Đại học Cao đẳng trên cả nước. Đây là một tài liệu bổ ích dành cho các bạn luyện thi Olympic Toán Sinh viên năm 2012 và các năm sau. Người chia sẻ xin giấu tên nhưng dù sao cũng rất cảm ơn bạn.

Download file PDF (Xem ở phần Nhận xét/Commment ở cuối bài viết): Tuyen tap de thi du tuyen Olympic Toan Sinh vien Toan Quoc.

Tags: de thi du tuyen, Olympic Toan Sinh vien, Toan Quoc, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

No comments:

Post a Comment