Saturday, February 25, 2012

Đáp án Thi thử Đại học 2012 chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội

tuyensinhvnn xin giới thiệu Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2012 của trường THPT Nguyễn Huệ Hà Nội. Các đề thi mới sẽ được cập nhật trong phần comment cuối bài viết này.

Các bạn có thể DOWNLOAD Đáp án Thi thử Đại học 2012 chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội City trong phần Comments.

Tags: De thi thu Dai hoc 2012, chuyen Nguyen Hue High School, ha Noi

No comments:

Post a Comment